CORONAVIRUS EN SURVIVALRUN

Met betrekking tot het coronavirus meldt de Survivalbond het volgende:

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Deze doelstelling ondersteunen wij als Survivalrun Bond Nederland.

Wij volgen de adviezen op van het RIVM en de aanwijzingen van de Rijksoverheid & NOC*NSF, lees hier het nieuwsbericht van donderdag 12 maart.

In dit nieuwsbericht delen we de meeste actuele stand van zaken. Laatste update 13/03/2020 – 10.30.

Vanaf nu tot en met in ieder geval 31 maart geldt:

  • Voor iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Voor onze wedstrijdkalender betekent dit dat de volgende survivalruns afgelast worden:

  • Zelhem 15 maart;
  • Zeist 22 maart;
  • Wesepe 29 maart.

Meer informatie omtrent de afgelasting ontvangen deelnemers via berichtgeving van de desbetreffende wedstrijdorganisatie.

Daarnaast het advies om survivalruntraining en alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen en vieringen af te gelasten tot en met 31 maart.

De volgende bijeenkomsten georganiseerd door de SBN worden afgelast:

  • ATS & BTS bijeenkomsten in maart;
  • Commissie bijeenkomsten in maart.

Vragen?

Bij vragen omtrent het coronavirus verzoeken wij je contact op te nemen per mail, bondsbureau@survivalrunbond.nl. Gelieve niet te bellen bij vragen.